XÂY DỰNG TRUNG TÂM KỸ NĂNG THỰC HÀNH CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ THÀNH CƠ SỞ DẠY NGHỀ UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ - THÀNH CÔNG

Tin tức - sự kiện

Thống kê truy cập

54.174.225.82

Số người Online : 11
Lượt truy cập : 132020
Truy cập trong ngày : 52

Trang chủ    >> Giới thiệu    >> TỔ THỰC TẬP SẢN XUẤT TRỰC THUỘC BAN GIÁM HIỆU
TỔ THỰC TẬP SẢN XUẤT TRỰC THUỘC BAN GIÁM HIỆU
 
Giới thiệu chung:
 
Ngày 12/10/2012, Hiệu trưởng nhà trường ký quyết định số 1179/QĐ-CĐGTVTTƯI-TCHC thành lập Tổ Thực tập sản xuất trực thuộc Ban Giám hiệu - Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I gồm 01 Tổ phó phụ trách và các tổ viên.
 
Chức năng:
 
Là đơn vị chuyên môn, sản xuất tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý thực hiện công tác thực tập kết hợp lao động sản xuất.
 
Nhiệm vụ:
 
1. Phối hợp với các đơn vị tổ chức cho học sinh, sinh viên thực tập sản xuất, thực hành rèn luyện tay nghề nâng cao chất lượng đào tạo. Thực hiện chuyển giao công nghệ, sản xuất phù hợp với tiến bộ khoa học kỹ thuật của các ngành, nghề đào tạo của Trường.
2. Tổ chức các hoạt động dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, máy công trình.
3. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nâng cao trình độ cho giáo viên và HSSV về kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, máy công trình.
4. Quản lý, sử dụng đất đai, trang thiết bị, cơ sở vật chất, tài sản theo quy định của pháp luật, khai thác và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất của Nhà trường và xưởng Sửa chữa để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.
5. Tổ chức quản lý tài chính, cân đối thu chi trong phạm vi dịch vụ của Xưởng theo quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.
6. Hoàn thành nhiệm vụ giao khoán do Nhà trường quy định; Chấp hành đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám hiệu.
7. Thông qua các hoạt động dịch vụ sửa chữa, sản xuất góp phần tạo nguồn vốn thu cho Trường để tăng cường cơ sở vật chất và cải thiện đời sống cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động và HSSV của Trường.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khái khi được Lãnh đạo Nhà trường giao.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ THỰC TẬP SẢN XUẤT
 
 
 
 
 
 

 
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN
 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1

Phạm Gia Quyền

Giáo viên

 

2

Nguyễn Văn Công

Nhân viên kỹ thuật

 

3

Ngô Văn Hiến

Nhân viên kỹ thuật

 

4

Nguyễn Văn Vinh

Nhân viên kỹ thuật

 

5

Trần Văn Nguyên

Nhân viên kỹ thuật

 

6

Trần Quang Phương

Nhân viên kỹ thuật

 

7

Nguyễn Thế Vinh

Nhân viên kỹ thuật